Albert Einstein'ın Mustafa Kemal Atatürk'e Yazdığı Mektup

1806'da Kutsal Roma Germen İmparatorluğu sona erdi . İmpatatorluğun yıkılmasından sonra Almanya'da '' saf Alman ırkını birleştirmek'' ideolojisi başladı.  Adolf Hitler'in başkanı olduğu , Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi , 1932 yılının sonbaharında yapılan seçimleri kazandı .

 

30 Ocak 1933 günü Adolf Hitler , Almanya Başbakanı oldu ve Hitler'in başbakan olmasıyla , Almanya için Nazi Almanyası Dönemi de başlamış oldu .  Adolf Hitler'in , Nazi Almanyası için attığı ilk somut adım da Avusturya'yı ilhak etmesi oldu bence .

 Avusturya'nın İlhakı'nın , Almanca karşılığı Anschluss'tur. Pek çok kaynakta da bu olay Anschluss olarak geçer.

Anschluss'u :

- O dönemde 15 yıldır,  Milletler Cemiyeti'nin kontrolünde olan Saar Bölgesi'nin Almanya'ya verilmesi (Versay Antlaşması gereği) ,

- Çekoslavakya'nın Südetlerinin Almanya'ya hediye edilmesi ,

- Çekoslavakya ve Polanya'nın Almanya tarafından işgal edilmesi takip etti .

Adolf Hitler'in ırkçı politikası sonucu; hakimiyet sağladığı coğrafyalarda, bilhassa Alman ırkından olmayan her kesimden sosyo-ekonomik durumdaki insanların , bilim insanlarının dahi bölgeden uzaklaşmalarına sebep oldu.

17 Eylül 1933'te Albert Einstein, Mustafa Kemal Atatürk'e bir mektup gönderdi . Mektup Paris'ten postaya verilmişti.

Ekselansları, OSE Dünya Birliği'nin şeref başkanı olarak, Almanya'dan 40 profesörle doktorun bilimsel ve tıbbi çalışmalarına Türkiye'de devam etmelerine müsaade vermeniz için başvuruda bulunmayı ekselanslarından rica ediyorum. Sözü edilen kişiler , Almanya'da halen yürürlükte olan yasalar nedeni ile mesleklerini icra edememektedirler. Çoğu geniş tecrübe , bilgi ve ilmi liyakat sahibi bulunan bu kişiler , yeni bir ülkede yaşadıkları takdirde son derece faydalı olacaklarını ispat edebilirler. Ekselanslarından ülkenizde yerleşmeleri ve çalışmalarına devam etmeleri için izin vermeniz konusunda başvuruda bulunduğumuz tecrübe sahibi uzman ve seçkin akademisyen olan bu 40 kişi , birliğimize yapılan çok sayıda müracaat arasından seçilmişlerdir. Bu ilim adamları , hükümetinizin talimatları doğrultusunda kurumlarınızın herhangi birinde bir yıl boyunca hiçbir karşılık beklemeden çalışmayı arzu etmektedirler. Bu başvuruya destek vermek maksadıyla , hükümetinizin talebi kabul etmesi halinde sadece yüksek seviyede bir insani faaliyette bulunmuş olmakla kalmayacağı, bunun ülkenize de ayrıca kazanç getireceği ümidimi ifade etmek cüretini buluyorum. Ekselanslarının sadık hizmetkarı olmaktan şeref duyan,

Prof. Albert Einstein  

Dönemin Başbakanı İsmet İnönü 14 Kasım 1933'te Einstein'ın mektubunu yanıtladı .

“Saygıdeğer Profesör,  İktidardaki hükümetin politikası gereği Almanya’da bilimsel ve tıbbi çalışmalarını yerine getiremeyen 40 profesör ve doktorun Türkiye’ye kabulünü dileyen mektubunuzu aldım. Bu beylerin hükümetimiz kuruluşlarında bir yıl ücretsiz çalışmayı kabul ettiklerini gördüm. Teklifiniz çok çekici olmasına rağmen ülkemiz kanun ve nizamları gereği size olumlu cevap verme imkânı göremiyorum. Saygıdeğer profesör, bildiğiniz gibi şu anda 40’tan fazla profesör ve doktor istihdam etmiş durumdayız. Çoğu benzer nitelik ve kapasitede olan bu şahıslar da aynı politik şartlar altındadırlar. Bu profesör ve doktorlar burada geçerli kanun ve şartlar altında çalışmayı kabul etmişlerdir. Şimdiki halde, çeşitli kültür, dil ve kökenlerden gelmiş üyelerle çok hassas bir oluşum geliştirmeye çalışıyoruz. O nedenle içinde bulunduğumuz şartlar gereği daha fazla personel istihdam etmemizin mümkün olmadığını üzülerek bildiririm.

Saygıdeğer Profesör,  Arzunuzu yerine getirememenin üzüntüsünü ifade eder, en iyi duygularıma inanmanızı rica ederim.”

İsmet İnönü  

Gelişmeler ; bilim insanlarının kabülüyle ilgili ilk yanıt olumsuz olsa da sonuç böyle olmadı.

190 bilim insanı Türkiye tarafından kabul edildi.

Bu bilim insanları :

- Almanya'dan,

-Anschluss'tan sonra Avusturya'dan,

-1939'dan sonraki Nazi istilasından sonra Praq'tan gelmişlerdir.  

İyi haftalar dileği ve,

Saygılarımla..      


 

Einsteinin mektubu

 

Error: No articles to display

NOT! Bu site (cookies) kullanır.

Learn more

I understand

Çerez, ziyaret ettiğiniz bir web sitesi tarafından tarayıcınıza gönderilen küçük bir metin parçasıdır. Bu tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarlar gibi ziyaretinizle ilgili bilgiler, hatırlamak web sitesi yardımcı olur. Bu size bir sonraki ziyaretiniz kolay ve site daha kullanışlı hale getirebilir. Tanımlama önemli bir rol oynamaktadır. Bunlar olmadan, web kullanmk çok daha yıldırıcı bir deneyim olacaktır.

  • [javascript protected email address]
  • [javascript protected email address]